مرگت چه دیر خبر شد شوکای غریب

شوکای زیبایم

 

جای دوری نرفته بودم

 

و تو در آشیانه نبودی

 

گشتم، گشتم و گشتم

 

گریستم، گریستم و گریستم

 

نوزاد کوچک من

 

پستان هایم هوای تو را کرده اند!

 

 

..

 

 

توضیح بیشتر در وبلاک صادق اهری و یوخا

 

 

http://1ahari.blogfa.com/

 

http://www.kh1353.blogfa.com/