زن متولد ماکو
حکایتهای شهربانو در پرشین بلاک
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
آرشیو وبلاگ
نویسنده: شهربانو - شنبه ٢٦ امرداد ۱۳۸٧

 

اگر می گفتند چند ماهی از زندگیت باقی است ، از عزرائیل چند ماهی دیگر فرصت می گرفتم .

اگر خدا بودم زمان را به اول مهر ماه سال 1355 بازمی گرداندم.

..

و سرانجام زندگی راحت تر می شد:

اگر هرگز تو را نمی دیدم.

 

Nur nicht

Das Leben wäre

vielleicht einfacher

wenn ich dich

gar nicht getroffen hätte

weniger Trauer

jedes Mal

wenn wir uns trennen müssen

weniger Angst

vor der nächsten

und übernächsten Trennung

und auch nicht soviel

von dieser machtlosen Sehnsucht

wenn du nicht da bist

die nur das Unmögliche will

und das sofort

im nächsten Augenblick

und die dann

weil es nicht sein kann

betroffen ist

und schwer atmet

Das Leben

wäre vielleicht

einfacher

wenn ich dich

nicht getroffen hätte

Es wäre nur nicht

Mein Leben

Erich Fried

گؤرمز اولایدیم سنی

شهربانو
من معلم بازنشسته غربت نشینم و این کلبه اینترنتی خانه سیاه مشق های من است.
نویسندگان وبلاگ:
دوستان من:
کدهای اضافی کاربر :