زن متولد ماکو
حکایتهای شهربانو در پرشین بلاک
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
آرشیو وبلاگ
نویسنده: شهربانو - جمعه ٢٤ آبان ۱۳۸٧

سومین موج سبز جهان گرمائی

...

توسط  زیتون و مینو صابری و مهار بیابانزائی و بالاترین و دیگر وبلاکها خبردار شدم که دارند درختان را قطع می کنند. حیف است که بریده شوند.

خرافات باید از دل و جان آدمی زدوده شود نه از درخت زبان بسته.

دکان دعا نویسی که حق ویزیت می گیرد و فریب می دهد باید بسته شود ، نه که جان زنده درخت گرفته شود.

..

قانون مربوط به ارث زنان اینجا

..

در جنگل مه گرفته آشوب شب است

در چنگ سکوت ، نعره مغلوب شب است

تا قاصد صلح صبح کاذب برسد

پیراهن ماه بر سر چوب شب است

شعر از شیون فومنی

شهربانو
من معلم بازنشسته غربت نشینم و این کلبه اینترنتی خانه سیاه مشق های من است.
نویسندگان وبلاگ:
دوستان من:
کدهای اضافی کاربر :