زن متولد ماکو
حکایتهای شهربانو در پرشین بلاک
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
آرشیو وبلاگ
نویسنده: شهربانو - چهارشنبه ٢٦ اسفند ۱۳۸۸

برخـیز که میـرود زمسـتان                         

بگشـای در سـرای بسـتان

نارنـج و بنفشـه بر طبـق نه                   

منقـل بگـذار در شبسـتان...

برخـیز که باد صـبح نوروز                      

درباغـچه میکـند گل افشان

خــاموشی بلـبلان مشـتاق                      

در‌ موسم گـل ندارد امکان...

بــوی گـل بامـداد نـوروز                       

و آواز خـوش هـزار دسـتان

بس‌جامه‌فروخته‌است‌و‌دستار                

بس‌خانه‌که‌سوخته‌است‌و‌ دکان  

شهربانو
من معلم بازنشسته غربت نشینم و این کلبه اینترنتی خانه سیاه مشق های من است.
نویسندگان وبلاگ:
دوستان من:
کدهای اضافی کاربر :