اشعار شب یلدا

چیلله گئجه سی یئتیشدی یولدان

فامیل توکولوبدی ســـــاغ و صولدان

 مش قوربانعلی  دوشوبدی قولـدان

دورد اللی یئییر جویــــز - میلاخ دان!

آرواد گـــــوز آغـــــاردیـری قیـــراخ دان!!

 

ادامه ی شعر در :

http://bolfozool2.blogfa.com/post-8.aspx

*

یک امشب را نخواب ای نور دیده!                  شب یلدا رسیــده!

که خواب از چشمها یکسر پریده!                   شب یلدا رسیــده!

بکن کیف از ســـر شب تا سپیده                    شب یلدا رسیــده! 

ادامه ی شعر در :

http://bolfozool.blogfa.com/post-112.aspx

 

*