دارم دنبال کسی می گردم

که مرا بشناسد
من
در
خاطره ای
گم شده ام
*
بیرینی آختاریرام منی تانییا
من بیر
خاطیره ایچینده
ایتمیشم
یک آسمان اندوه - عبدالقادر بلوچ
*
ادامه مطلب در شعرلر - ترجمه لر