در جای جای مشروطه رد پای زنی مشهور به زینب پاشا دیده می شود که سردسته زنان شرکت کننده در نهضت تحریم توتون و تنباکو بوده و در گشودن انبارهای محتکران تبریز در زمان قحطی نان پیشگام بوده است .

در میان این مبارزان ، زنی هم نام شیرزن کربلا با الهام از حسین بن علی وقتی قحطی و ظلم و استبداد شهر را فرا می گیرد بی محابا و شجاعانه به گروه خود دستور مبارزه و مقاومت می دهد . او نه تنها سنتهای فئودال را می شکند بلکه به بسیاری از زنان و مردان ثابت می کند که حق طلبی و حضور زن در اجتماع هیچ منافاتی با حجاب و دین ندارد چرا که آن زمان زینب پاشا گوشه های چادرش را به کمر بسته و چارقدش را بر چهره می کشد و مسلح به پا می خیزد .

زینب پاشا این زن غیور آذربایجانی برخلاف دیگر زنان که عرف و سنت غلط باعث خانه نشین شدنشان بود ، در حدود سال ۱۲۷۰ مهر سکوت را از لب برمی دارد ، زنجیر سنن و قوانین فئودالی را پاره می کند و برای نخستین بار با چهل نفر از زنان قهرمان از تبریز علیه ظلم و استبداد به جنگ مسلحانه دست می زند . در دورانی که زن دست و پا بسته و مقید به سنت بود و به عنوان ضعیفه و ناقص العقل جز انجام امور خانگی کاری نداشت ، تاریخ شاهد بسیار زنانی بود که پا به پا و حتی گاهی جلوتر از مردان می کوشیدند . آن زمان که تاریخ در کشورها مذکر بود و جز اندرونی جائی برای زن نبود گروهی اناث ، مردان را چون کوه پشتیبانی کرده و در اجرای احکام اسلام و عملی کردن قتوای مجتهدان آنان را حمایت و یاری می کردند .

زینب پاشا وقتی در شرایط حاکم بر جامعه آذربایجان ، قحطی و گرسنگی و احتکار محتکران را می بیند به زنان محل که از کودکی به وی احترام قائل بودند و اعتقاد به عزمش داشتند چنین بانگ برمی آورد که اگر می خواهید بچه هایتان گرسنه نباشند از خانه هایتان بیرون بیایید چوب به دست بگیرید و بازارها را ببندید که بزرگترین درد ما احتکار است و چوبها را بر سر محتکران بشکنید . حامی ما اتحاد ما و روستائیان هستند .

زینب پاشا که به بی بی شاه زینب ، زینب باجی ، ده باشی زینب معروف بوده و در آن سالها در هنگام قحطی نان که غلات را احتکار می کردند و با قیمت گران به مردم می فروختند ، در کار کشف انبارهای غلات مالکان و گشودن آنها و تقسیم گندم و جوی احتکار شده بین خانواده های تنگ دست فعال بوده است .وی در اواخر عمر خود به سفر عتبات عالیات می رود . او تشنه آزادگی و زنی معتقد که تنها کلامش این بود (بنگر چه زیبا سخنی است از حسین بن علی : در این دنیا اگر هم دین ندارید لااقل آزاده باشید . ) کمتر در تاریخ از وی سخن به میان آمده است .

این سخن پایان کلام دکتر شکوهی از دنیای قلب بزرگ و عزم راسخ بزرگ زنی بود که کمتر در تاریخ از وی سخن به میان آمده است .

منبع : سایت شبستان shabestan.ir