زن متولد ماکو
حکایتهای شهربانو در پرشین بلاک
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
آرشیو وبلاگ
نویسنده: شهربانو - چهارشنبه ۳٠ امرداد ۱۳٩٢

بزرگش نخوانند اهل خرد /  که نام بزرگان به زشتی برد ( سعدی )

سر بزرگ ، بلای بزرگ / آنچه شخص را به مخاطره می افکند افکار بلند است.

سنگ بزرگ علامت نزدن است . / طرح های بزرگ و نقشه های بیش از حد توانائی به انجام رسیدنی نیست.

هر که را سر بزرگ ، درد بزرگ 

هر که سرش بزرگتر دردش بزرگتر                  

بزرگی حمام را باید از سربنیه اش تشخیص داد. / نخستین برخورد می تواند معرف شخصیت والا یا پست هر کس باشد.

دختر قاضی را ننه بزرگ هم که باشد می گویند دختر قاضی / فرد اصیل و صاحب نسب در همه حال همان است که هست.

سنگ کوچک هم سر بزرگ را می شکند. 

عاقبت گرگ زاده گرگ شود / گرچه با آدمی بزرگ شود ( سعدی )

بخشش از بزرگتر است و گناه از کوچکتر

دیر زائیده زود می خواهد بزرگ کند. / در ریشخند شتابی نابجا می آورند.

روده بزرگه روده کوچیکه رو خورد . / مزاحی است در اظهار گرسنگی شدید.

شتر هم خیلی بزرگ است.  / بزرگی و شایستگی حرمت به هیکل و جثه نیست.

گوساله که بزرگ شود می شود گاو . / کودک کودن و بی استعداد در بزرگی نیز چیزی نخواهد شد.

نویسنده: شهربانو - شنبه ٢۱ اردیبهشت ۱۳٩٢

خاک هم بر سر کنی  پای تل بلند

دشمن دانا بلندت می کند – بر زمینت می زند نادان دوست

شتر ، خوابیده اش هم از الاغ بلندتر است.  

خرها را نعل می کردند ، شتر هم پایش را بلند کرد.

شترهای شاه را نعل می کردند ، ککه هم پایش را بلند کرد.

کوه هر چند بلند است ، راه بالای سر دارد.

دیوار حاشا بلند است.  

یک سر و گردن از دیگران بلند بودن.

هر که با دیگ نشست سیاه بلند می شود.

دود از کنده بلند می شود.

سحری بلند شدم خضر ببینم ، گیر خرس افتادم.

صدایش صبح بلند می شود.

صدایش از جای گرم بلند می شود.

هر چه شب گردتر خوابیدن ، صبح درازتر بلند شدن.

فواره چون بلند شود سرنگون شود.

گه را هر چه بیشتر هم بزنند بوی گندش بلندتر شود.  

بلندی قداره فایده ندارد ، یک قدم جلو.

هر پستی یک بلندی دارد.

 

نویسنده: شهربانو - پنجشنبه ٢۳ آذر ۱۳٩۱

اگر

اگر عروس مان کور و کچل نبود ، هیچ عیبی نداشت. در همه ی موارد به کار می رود . مثلا در مورد خانه و رانه نیز.

اگر مدرسه نمیشه ، بگذارش مکتب. طعنه ای است مردم آسان گیر را

اگر بخت ما بخت بود ، دست خر هم وایه خودش درخت بود. به مزاح در حسرت از شور بختی خود آرند.

اگر تخمه ی شور است ، اگر پسته ی کور است ، به ما ده که ضرور است. نهایت احتیاج و غنیمت شمردن فرصت .

اگر تو ختمی ، ما شب چله ایم . کنایه از هفت خط بودن و نهایت زیرکی.

اگر تو گز کنی نبری ، وجب کنی ندری ، نه آن کنی که باید ، نه آن شوی که شاید. در صورتی که کار درست انجام نشود به نتیجه ی مطلوب نمی رسد.

اگر دختر بگوزد صدا ندارد ، اگر عروس بگوزد دارامب دورومب . در اشاره به ناسازگاری سنتی مادرشوهر و عروس آرند.

اگر دست بدهی شانه نداری. کنایه از کسی که مورد محبت قرار گیرد و ناسپاسی کند.

اگر فیل در جنگل نبود گاومیش خیلی پز می داد. مترادف حوضی که ماهی ندارد قورباغه سپهسالار است.

اگر مردی برو از شهرداری یک پایان نامه بگیر. کنایه از کاری بسیار پردردسر.

کتاب کوچه احمد شاملو – با همکاری آیدا سرکیسیان

نویسنده: شهربانو - یکشنبه ٧ آبان ۱۳٩۱


از بز برند و به پای بز بندند – موی بز را ریسمان کنند و بر گردنش ببندند. از ماست که بر ماست.

بز به پای خودش ، بزغاله به پای خودش. – کسی را به گور کسی نمی گذارند.

بز به پچ پچ فربه نمی شود. – از حرف و سخن کار پیش نمی رود.

بز بدی از گله دارد. – خصال بد فردی محصول جامعه است . 

بزی که صاحبش بالای سرش نباشد نر می زاید.

بز حاضر و دزد حاضر – همه علل و اسباب برای اثبات مدعا ؟آماده است.

بز گر از گله بدر – آنچه که وجودش آشکارا زیانبار است باید از جمع طرد گردد.

بز ماده ، شاخ زرین – مرغی که شغال برد تخم طلا می کرد. 

بز به میش می گوید : دیدم دیدم.

خجالت را بز بکشد که دمش هواست . – این موضوع نباید موجب سرشکستگی تو شود.

دهی که ندارد ریش سفید – به بز میگن عبدالرشید

کار هر بز نیست خرمن کوفتن – گاو نر می خواهد و پیر کهن

بز اگر شیر دهد میش من است – بیگانه اگر وفا کند خویش من است

منبع : کتاب کوچه – احمد شاملو

شهربانو
من معلم بازنشسته غربت نشینم و این کلبه اینترنتی خانه سیاه مشق های من است.
نویسندگان وبلاگ:
دوستان من:
کدهای اضافی کاربر :