درد دلی دوستانه با خانم فرحناز قند فروش

درد دلی دوستانه با خانم فرحناز قند فروش در آدرس زیر

http://gayagizi.blogspot.com/flowers2.ipg

flower2.jpg

/ 3 نظر / 12 بازدید
دان اولدوز

سالام شهربانوخانم.مطالبت مثل هميشه عاليست.مانيزبه سوی زندگی ای درگذرهمراه باعلم درتب وتابیم.موفقیتت آرزوی من است.

علیرضا

روز زن مبارک. تصویر زیبایی گذاشتید.

امين(از تبريز)

سلام شهر بانو خانم مطلبی در مورد پروين اعتصامی نوشتم . خوشحالم می کنی اگر نظربدی . يا حق