سخنی از برتولت برشت

Wer kämpft, kann verlieren. Wer nicht kämpft, hat schon verloren.

Bertolt Brecht

کسی که مبارزه می کند ، ممکن است ببازد . کسی که مبارزه نمی کند ، خودش باخته است .

برتولت برشت

 

/ 3 نظر / 3 بازدید
شيطونک شاکی

نه قبول ندارم چون به نظر من کسی که مبازره می کنه نمی بازه هیچ وقت نمی بازه چون مبارزه کرده پس هميشه پيروزه حتی اگه در ظاهر بازنده باشه بستنی زياد بخور موفق باشی

روح الله جليلي

سلام قايا قيزي زندگي هر لحظه اش مبارزه ايست با مرگ آنگاه كه دست از مبارزه بكشيم يعني آغوشمان را براي استقبال از مرگ گشوده ايم

ماوی

سلام چه جمله زيبا و عميقی بود