بال : عسل

اول سال را با عسل شروع می کنم تا کامتان شیرین تر عسل باد.

بالی بارماغی اوزون اولان یئمز ، قیسمتی اولان یئیر/ عسل را کسی که انگشتش دراز است نمی خورد ، قسمت هر کسی باشد می خورد.
بال دئمک نن آغیز شیرین اولماز / با گفتن عسل دهان شیرین نمی شود.
بال توتان بارماق یالار - کسی که در کار عسل است انگشتش را می لیسد.

/ 0 نظر / 40 بازدید