قیصر امین پور درگذشت

می روم

دفتر پاکنویسی بخرم

زندگی را باید

از سر سطر نوشت

«  قیصر امین پور »

/ 2 نظر / 3 بازدید
كاسپيكا

شری عزيز گويی غم خواران زودتر از غم مطلع ميشوند! آمدم مطلبی برايت کامنت کنم خبری را که نوشتيد ديدم! گرچه غم با تسلاگفتن هيچ انسانی از دل غم خواران نمی گريزد پس چه بگويم يا بنويسم که خود غوطه ور اين خبر حزن انگيزم٬بگذار برای شادی روح بزرگ او فاتحه ايی از جنس همان کلماتی که او شيفته اش بود بنویسم و با هم بخوانیم: چنان داغ دل٬داغ دل ديده ام که حال خودرا از لاله پرسيده ام به بوی تو٬تنها به بوی تو بود که هرجا گلی ديده ام٬چيده ام بگذار به بالای بلند تو ببالم کزتيره نيلوفرم وتشنه نورم سلاحی صميمی تر ازغم نديدم به اندازه غم تو را دوست دارم روح اش قرين شادي

كاسپيكا

شری گويی تنها راه تحمل همانا تکرار واژه های وزين خود اوست ! که میپرسيد: راستی در ميان اين همه اگر تو چقدر بايدی!