دوربین من

نمی دانم اسمش چیست. برگهای بزرگی دارد. میوه و گلش استوانه ای شکل و درازی اش حدود بیست سانتی متر یا بیشتر و کمتر است. میوه اش خوشه ای و مثل دانه های ریز تمشک است. اما نمی دانم قابل خوردن است یا تزئینی است. همین طوری خوشم آمد و عکس گرفتم

.

/ 2 نظر / 61 بازدید
پاکت نامه

خیلی زیباست دوست من

گول آغا

چوخ گوزل