یازیک - احمد سلجوق ایلخان

گونلرین کدرله دردله اولسادا
بیئتمه ین آجیلار سنی بولسادا
طالعین دوست دئگیل دوشمن اولسادا
او گولمه دن گئچن هر آنا یازیک
*
بوش وئر دردلرینه یالان دونیانین
رویا کادار کیسا عؤمرو اینسانین
آیریلما پئشیندن آشکین سئودانین
او سئومه دن اؤلن هر جانا یازیک
*
حایات بو گون گلیب بیته جک هلبت
موتسوزوم دئیه رک ائتمه شکایت
سئوینجله نئشه یله گونونو گون ائت
او کدرله گئچن هر گونه یازیک
*
افسوس
روزهایت سرشار از درد و غم هم باشد
رنجهای بی پایان پیدایت هم کنند
بختت دوست که نه دشمنت هم باشد
حیف است که روزهایت بدون شادی بگذرند
*
درد و غم دنیای دروغین را رها کن
عمر انسان به اندازه خواب کوتاه است
عشق و دوست داشتن را رها نکن
افسوس بر دلی که بی عشق از دنیا برود
*
زندگی البته که روزی تمام خواهد شد
اظهار بدبختی کرده و شکایت نکن
با عشق و شادی زندگی را بگذران
افسوس بر آن روزهائی که با درد و غم بگذرد
*
از کتاب یاکیلاجاک شعرلر
احمد سلجوق ایلکان شاعر ترکیه
*
واژگان ترکی استانبولی به فارسی
یازیک :
 حیف ، افسوس ، دریغ
کدر : غم ، حزن ، اندوه ، غصه
بیتمه ین : تمام نشده ، ناتمام
آجی : درد ، رنج ، ناگوار
بولسا : پیدا کند
هر آن : هر لحظه
بوش وئر : ولش کن ، رها کن
بوش وئرمک : رها کردن ، رها کردن
کادار : قدر ، به اندازه
رویا کادار : کوتاه به اندازه خواب
پئشیندن : از پشت ، از دنبال
سئومه دن : سئومه میشدن ، بدون دوست داشتن ، بدون علاقه و محبت
حایات : زندگی
البت : هلبت ، البته که
موتسوز : ناراحت ، بدبخت
نئشه : شادی ، سرور
گونونو گون ائت : زندگی را بگذران
*
از وبلاک شعرلر - ترجمه لر ( زن متولد ماکو )
*
http://gayagizi3.blogspot.de/2009/09/blog-post_21.html
*
/ 0 نظر / 40 بازدید