/ 2 نظر / 2 بازدید
بهمنيار

با تبريک بهترين شادباشها و آرزوی سلامتی برای شهربانوی عزيز عيد باستانی نوروز را به شما تبريک می گويم و اميدوارم که سالی خوب و همراه با خوشبختی داشته باشی.

نيستان

از خداوند میخواهيم که هفت سین سلام و سرور و سادگی و سلامت وسعادت و سرزندگی و سلوک با مردم رادر سفره صداقتمان بچیندو جانمان را با صفای قرآن وچشم دلمان رابه روشنی آب و آینه بگرداندو ماهی خیالمان رادر کاسه اندیشه بچرخاندو دستمان را آنی از دامن معرفت آموختگان عشق و عرفان کوتاه نگرداند. ايام به كام در پناه حضرت دوست