سومین شکست مهربان

 

حدود ده ماهی بود که از مهربان بی خبر بودم . دیگر نه زنگی به من می زد و نه در مسیرمان همدیگر را می دیدیم . تا اینکه دیروز تلفن به صدا درآمد و تا گوشی را برداشتم صدای بغض آلود مهربان حالم را گرفت . پس از سلام و احوالپرسی گفت که حالش خیلی بد است و دارد دیوانه می شود و آدرس منزلم را خواست تا پیشم بیاید . ادرس را دادم و ساعتی نگذشته آمد . چشمان سرخش نشان از گریه اش می داد .  

متن کامل  

/ 1 نظر / 3 بازدید
رامين

سلام شهربانو خانم از اینکه مینویسید و خوشحال میشویم ولی فکر نمی کنید که خیلی در مورد مردان بدبین شدید؟من این مهربان خانم را نمی شناسم ولی امکان اینکه شاید این خانم کمی اغراق کرده باشد یا تقصیر خودش را مخفی کند نیست؟در هر حال از اینکه می نویسید خوشحالیم. و در ضمن اگر امکان داره این شعر را در جواب سوالتان درج کنید: فناجهاندا گلم روزگاره تــــــــــــولانما ایشیلدیان ایچی بوش نابکاره تولانما جهاندا هر کیم اولا آخری فنا اولاجاق وفاسی یوخدی وفاسیز نگاره تولانما رامین