/ 1 نظر / 5 بازدید
فاطمه ناشنواازمشهد

سلام معلم با همه زیبایی هایتان که در وبلاگتان است قابل ستایشید خوشحال خواهم شد به کلبه ام که پراز خاطرات گذشته تحصیلی ام با معلمانی که در مدارس شنوا تحصی میکردم بخاطر شنوایی ام داشته ام قدم بگذارید. و برای همین که دیدم و میبینم همدردانم بخاطر نشنیدن و دیر شنیدن و...در سختی مشکلات اجتماع وزندگی و تحصیلی و...دست و پنجه نرم میکنند کتابی نوشتم در باب تجربه های یک ناشنوا که حاصل تجربیات رفتاری و اخلاقی و...خودم است. باتشکر التماس دعا