سر کلاس ژیمناستیک

کلاس شروع شد . با هم دوازه نفر بودیم. مربی ضبط صوت را باز کرد و جلو آمد و گفت: « حالا همراه با موسیقی کارمان را شروع می کنیم. حرکاتی را که انجام می دهم شما نیز انجام بدهید.» قبل از شروع تمرین ، به دور و برم نگاه کردم بجز من و مربی و نفر سمت راستم ، همه جوان بودند. به نظرم تمرین با این جوانها یک جور عجیب رسید. به بانوی مسن سمت راستم نگاه کردم . او آماده تمرین بود. لبخندی بر لب داشت و با نگاهش از من می خواست که با علاقه تمرین را اغاز کنم . من نیز آهسته و با لبخندی معنی دار گفتم :« آخه این حرکات از من و تو گذشته . به سالن برگردیم.»

گفت :« چرا باید از من و تو گذشته باشد؟ برعکس ، ژیمناستیک بر من و تو لازم است که تحرک کمی نسبت به این بچه ها داریم. ما پیر نشده ایم بلکه از شانسمان با دختربچه ها هم کلاس شده ایم. من از تو حداقل هفت هشت سالی مسن تر هستم . اما خودم را پیر حس نمی کنم. حواست را جمع کن . به حرکات مربی دقت کن . خودت را در دنیای موسیقی و رقص رها کن. هم از نرمش لذت می بری و روحیه ای تازه می گیری. از همه مهم تر بعد از تمام شدن تمرین احساس جوانی و شادابی می کنی. دونیانی نئجه توتسان ائله گئده ر / دنیا را هر طور که بگیری همان طور هم می گذرد»

صدای مربی بلند شد :« بازوها باز و به طرف بالا. تمرین را آرام و همراه با رقص شروع می کنیم.»

همراه با بچه ها ( به قول دوست مسن ) بازوانم را رو به بالا باز کردم همراه با موسیقی ملایم و حرکات مربی ، همچون پروانه سبک بال به آسمانها پرواز کردم. میان گلهای صحرائی و لاله های سرخ وحشی سیر کردم. نسیم ملایمی که از پنجره نیمه باز اتاق وارد شده و تماشاگرمان بود ، غم های کهنه ، خاطرات تلخ انباشته شده در سینه را از جای کند و برد. مثل پرنده سبک شدم . آرام شدم ، دلم لبریز از نشاط شد. دنیا را رها کردم.

ساتمیشام بو دونیانین آناسینی / رها کردم این دنیا را

 

/ 9 نظر / 4 بازدید
نق نقو

هنگام تنگدستی درعیش کوش ومستی کاین کیمیای هستی قارون کند گدارا

روشنایی صبح

به به خواندن همچین پستی اول صبح شنبه حسابی آدم را سرحال می آورد.[گل]

اورین

جالب بود مثل همیشه آنکه باید جوان باشد روحیه است نه سن و سال [گل]

الهام

@...............@..........@............@@@@@.........@ @@..........@@......@.....@......@.........@......@.....@ @.@........@.@....@.........@....@.........@....@.........@ @..@......@..@....@@@@@......@@@@@....@@@@@ @...@....@...@....@.........@...............@....@.........@ @....@..@....@....@.........@...............@....@.........@ @.....@@.....@....@.........@...............@....@.........@ @......@.......@....@.........@................@....@.........@

الهام

@...............@..........@............@@@@@.........@ @@..........@@......@.....@......@.........@......@.....@ @.@........@.@....@.........@....@.........@....@.........@ @..@......@..@....@@@@@......@@@@@....@@@@@ @...@....@...@....@.........@...............@....@.........@ @....@..@....@....@.........@...............@....@.........@ @.....@@.....@....@.........@...............@....@.........@ @......@.......@....@.........@................@....@.........@

الهام

@...............@..........@............@@@@@.........@ @@..........@@......@.....@......@.........@......@.....@ @.@........@.@....@.........@....@.........@....@.........@ @..@......@..@....@@@@@......@@@@@....@@@@@ @...@....@...@....@.........@...............@....@.........@ @....@..@....@....@.........@...............@....@.........@ @.....@@.....@....@.........@...............@....@.........@ @......@.......@....@.........@................@....@.........@

حبیب

حسن به ییــــــن نه یـی وار ؟!!! یــــــازی یــــازان اوغلــــو وار ایپــــــــک تیکــــن قیــزی وار (حسن بیگ چه دارد ؟!!! پسری دارد که سرنوشت رقم می زند و دختری دارد که ابریشم دوزی می کند !) حسن به ییــــن گـــــؤی آتی او دره ده کیشنــــــــه ییـــــر (اسب کبود حسن بیگ ، در آن درّه شیهه میکشد !) باجیــــسی کیلیــــم توخویور ایچینـــــــده بولبـــول اوخویور (خواهرش گلیم می بافد و در درون گلیمش ، بلبل آواز می خواند !!!) سلام ! دوستم ! (کودک که بودم به روی زانوان گرم و پر مهر مادرم ، خویشتن را پهن می کردم تا مادرم با صدای زیبا و گیرایش برایم قصّه بگوید ! خیلی سمج بودم برای قصّه شنیدن ! حتّی اگر مادر را نمی یافتم ... هر کسی که دستم به او می رسید و می دانستم که قصّه ای شنیدنی در سینه دارد ، می یافتم و از او میخواستم برایم بگوید آن شنیدنی زیبا را !!! از پدر بزرگ ، مادر بزرگ و خاله ی مرحومم گرفته تا سایر خاله ها و دایی هایم ! ولی باور کنید هیچکدام به زیبایی مادر مرحومم غصّه ی دل را بیرون نمی ریختند و قصّه وار به من تقدیم نمی کردند و بیشترین لذّت قصّه شنیدن را از مادر می گرفتم ! یادم می آید

رها

@...............@..........@............@@@@@.........@ @@..........@@......@.....@......@.........@......@.....@ @.@........@.@....@.........@....@.........@....@.........@ @..@......@..@....@@@@@......@@@@@....@@@@@ @...@....@...@....@.........@...............@....@.........@ @....@..@....@....@.........@...............@....@.........@ @.....@@.....@....@.........@...............@....@.........@ @......@.......@....@.........@................@....@.........@

رسولی

سلام امیدوارم همیشه شاد و با نشاط باشید