بهاریه

زمین سبز ،

هوا سبز و سبزینه پوش است و مست

درختان لباس عروسی به تن کرده ، کوبند دست

به آواز مرغابیان مهاجر که آن دورترها

زیر این گنبدین سقف بی دار بست

دل آسوده ، آرام و بی دغدغه ،

باله رقصند مست

و آوازه خوان :

که ای خسته ، دل خسته برخیز

زمستان گذشت

که ای خسته پر بسته برخیز

که ایانم مستان رسید

احمد سیف  

/ 1 نظر / 3 بازدید
احمدسیف

دوست گرامی: ممنونم از لطفت. لطف کردی.